Wydłużona dodatkowa rekrutacja do projektu „Aktywna integracja szansą na sukces”

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.

Szczegołowe informacje:

http://www.gornanarew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164:trwa-dodatkowa-rekrutacja-do-projektu-qaktywna-integracja-szans-na-skucesq