Wyjazd studyjny dla Podlaskich Lokalnych Grup Działania

Sekretariat Regionalny KSOW oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zapraszają serdecznie na wyjazd studyjny – Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z LGD województwa lubelskiego. Niniejszy projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji LGD w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją LSR poprzez organizację wyjazdu studyjnego prowadzącego do stworzenia sieci kontaktów pomiędzy LGD oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń niezbędnych do wdrażania działań w ramach LSR.
Wyjazd odbędzie się w terminie 3-5 października 2018 r. na terenie województwa lubelskiego. Szczegóły wyjazdu w programie.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

W wyjeździe mogą wziąć udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego, pracownicy biur, przedstawiciele Zarządu, Rady lub innych organów LGD włączonych w realizację lokalnej strategii rozwoju .

W pierwszej kolejności na wyjazd studyjny zakwalifikowani zostaną uczestnicy reprezentujący poszczególne LGD woj. podlaskiego, dodatkowo LGD będą mogły zgłosić uczestnika, który zostanie zakwalifikowany w dalszej kolejności, przy czym o zakwalifikowaniu się uczestnika dodatkowego będzie decydowała data złożenia formularza.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za organizację: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, tel. 85 650 51 04, 601 890 187; mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

Załączniki: