WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY „Polsko – Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

Szczegóły w załączniku