Wyjazd studyjny oraz konferencja podsumowująca

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła serdecznie zapraszają mieszkańców z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszeń zainteresowanych tematem produktów lokalnych do udziału w wyjeździe studyjnym dot. produktów lokalnych na terenie południowej Polski, Czech, Austrii, Słowacji realizowanym w ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną”.

Wyjazd odbędzie się w dniach 07-12 maja 2014.

W załączeniu karta zgłoszeniowa wraz z programem wyjazdu – Serdecznie zapraszamy!!