Wyjazd studyjny oraz konferencja podsumowująca projekt – 07-12 maja 2014

W dniach od 7 do 12 maja 2014r. odbył się wyjazd studyjny, a następnie spotkanie podsumowujące projekt współpracy pn. Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną. Wyjazd studyjny związany tematycznie z produktami lokalnymi, z których słyną takie kraje jak: Czechy, Austria

i Słowacja, był finalnym etapem realizacji projektu. Jego ideą było poznanie dobrych praktyk w zakresie budowania marki regionu w oparciu o produkty lokalne, charakteryzujące się ścisłym związkiem z tradycją i historią danego obszaru.

Pierwszym miejscem, wartym uwagi była winnica w Górzykowie, budująca swą markę w oparciu o tradycje winiarskie, z których znana jest ziemia lubuska. Kolejnym punktem wyjazdu było spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie promocji i sprzedaży produktów lokalnych. Omówili także proces budowania marki „Likieru Karkonoskiego”. Na terenie Czech na uczestników czekał regionalny obiad, a także wizyta w Valticach, na Morawskim Szlaku Win. W Austrii głównym punktem programu była historia i degustacja tortu Sachera- najbardziej znanego deseru z tego regionu, a następnie spacer w centrum Wiednia, gdzie jest mnóstwo markowych produktów lokalnych, opartych na historii tego wspaniałego miasta. Słowacja, która była ostatnim krajem na szlaku markowych produktów lokalnych, powitała uczestników smaczną lokalną kuchnią, słynnym strudlem, a także degustacją wina i sera. Ponadto przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Podhoran przekazała informacje, dotyczące działań związanych z promocją regionu, zachęcając tym samym do nawiązania współpracy Polsko- Słowackiej.

Zwieńczeniem wyjazdu studyjnego była konferencja podsumowująca projekt, tj. jego działań, efektów i wniosków, jakie należy wyciągnąć na przyszłość, w kontekście pracy nad rozwojem funkcji turystycznej obszaru, w oparciu o produkty lokalne.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyło łącznie 33 osoby, w tym 8 osób z terenu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Dzięki udziałowi w wyjeździe studyjnym uczestnicy zostali zainspirowani do aktywnej pracy, na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez promocję produktów lokalnych, charakterystycznych dla danego regionu.