Wyjazd studyjny oraz warsztaty kulinarne w ramach projektu „Lokalne i Tradycyjne Receptury”

Zapraszamy mieszkańców obszaru Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Litwy w dniach 12-14 października 2022 roku oraz do udziału w warsztatach kulinarnych które odbędą się w Waniewie 22.10.2022 r.. Wyjazd oraz warsztaty zorganizowane są przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Lokalne i Tradycyjne Receptury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji) biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w terminie do 6 października 2022 r.

Z uwagi na fakt ograniczonej liczby uczestników zadania, o możliwości udziału będzie decydowała data wpływu formularza zgłoszeniowego do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.