• Bez kategorii

Wyjazd studyjny „Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z LGD województwa lubelskiego”

W dniach od 03.10.2018r do 05.10.2018r odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W.– Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi pn. „Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z LGD województwa lubelskiego”, zrealizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem w/w wyjazdu studyjnego było podniesienie kompetencji 33 osób, przedstawicieli LGD województwa podlaskiego w zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją LSR poprzez organizację wyjazdu studyjnego prowadzącego do stworzenia sieci kontaktów pomiędzy LGD oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń niezbędnych do wdrażania działań w ramach LSR.

W trakcie wyjazdu uczestnicy wyjazdu mieli możliwość uczestnictwa w bezpośrednich spotkaniach i wymianie doświadczeń między innymi z przedstawicielami Stowarzyszeń LGD: „Owocowy Szlak”, ‘Dolina Giełczwi”, „Kraina wokół Lublina” oraz „Zielony Pierścień”. Wizyty te pozwoliły na nawiązanie kontaktów z bardzo prężnie działającymi LGD woj. lubelskiego i zapoznanie się z ich LSR, specyfiką pracy i dobrymi praktykami z zakresu przetwórstwa produktów rolnych- inkubatorów przedsiębiorczości oraz promocji produktów lokalnych i turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe regionu.

Reprezentanci LGD woj. podlaskiego mieli okazję do zapoznania się z metodami stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych (w tym m.in.: certyfikacja produktów lokalnych, produkcja i sprzedaż produktów spożywczych na przykładzie powstałych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, promocja i dystrybucja produktów lokalnych– kiermasze i festiwale produktów lokalnych, organizacja imprez turystycznych, tworzenie sieci Izb produktów lokalnych szlaków rowerowych, spływów kajakowych, i znakowań szlaków turystycznych).

Produkt lokalny i tradycyjny zaprezentowany był na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa rodzinnego „Manufaktura Różana”, które uczestnicy wyjazdu mieli przyjemność odwiedzić.

Doświadczenia nabyte w ramach wyjazdu studyjnego oraz w efekcie nabyta wiedza będzie miała niewątpliwy wpływ na poprawę jakości działania LGD z województwa podlaskiego poprzez wdrożenia pomysłów w celu jak najbardziej efektywnej realizacji LSR.

Wszystkim, uczestnikom wyjazdu oraz tym którzy gościli przedstawicieli LGD województwa podlaskiego – Stowarzyszenie N.A.R.E.W- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa gorące podziękowania.