Wyjazd szkoleniowy dot. produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego w dn. 22-23 sierpnia 2014

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w wyjeździe szkoleniowym dot. produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego. Celem szkolenia jest przybliżenie mieszkańcom możliwości rozwoju danej miejscowości oraz potencjału obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktów lokalnych. Wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dn. 22-23 sierpnia 2014 r (piątek-sobota)

W załączeniu karta zgłoszeniowa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zgłoszeniu decyduje przynależność do organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich itp.) oraz data wpływu poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do siedziby Biura (osobiście lub drogą mailową)

 

Załączniki: