Wyjazd szkoleniowy dot. wsi tematycznych woj. zachodnio-pomorskiego w dn. 19-21 września 2014

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w wyjeździe szkoleniowym dot. wsi tematycznych woj. zachodnio-pomorskiego w dn. 19-21 września 2014 r. (piątek – niedziela). Celem szkolenia jest przybliżenie mieszkańcom możliwości rozwoju danej miejscowości oraz potencjału obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktów lokalnych.

W załączeniu karta zgłoszeniowa oraz program wyjazdu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje data wpływu poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do siedziby Biura (osobiście lub drogą mailową)

 

Załączniki: