Wyjazd szkoleniowy – Tworzenie wsi tematycznych – Hrubieszów 02 – 03 czerwca 2012

Członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz osoby aktywne uczestniczące w życiu społecznym i lokalnym gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym pn. „Tworzenie wsi tematycznych” w woj. lubelskim.

Odwiedziliśmy „Wioskę Strachów” w Moroczynie przywitani przez diablice i cyganki. W ramach warsztatów poznaliśmy przykłady nowatorskiej i dobrej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem gminy, opowiedziano jak powstają wsie tematyczne oraz o płynących z nich korzyściach dla mieszkańców, poznaliśmy sposoby zdobywania funduszy przez organizacje funkcjonujące w miejscowości Moroczyn. Kolejnego dnia odwiedziliśmy wieś tematyczną w miejscowości Ślipcze „Nad dzikim Bugiem”, gdzie uczestniczki opowiedziały nam o swojej wsi, a następnie pojechaliśmy do Masłomęcza – do wsi pod nazwą „Wioska Gotów”. Tu uczestniczyliśmy spotkaniu z władzami gmin i w warsztatach oraz zobaczyliśmy wspaniały pokaz walki gotów i zwiedzaliśmy chatę gocką.

Mamy nadzieję, że przebyte szkolenie zaowocuje powstaniem na naszym terenie wsi tematycznych.