Wyjazd szkoleniowy – Tworzenie wsi tematycznych na przykładzie wsi z województwa kujawsko – pomorskiego – 12 – 15 września 2013

W dniach 12-15 września 2013 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zorganizowało wyjazd szkoleniowy do Wsi tematycznych woj. kujawsko-pomorskiego. Podczas czterech dni wyjazdu dwudziestu uczestników szkolenia miało okazję poznać sposób funkcjonowania czterech wsi tematycznych: Ptasiej Wioski w Adamkowie, Wioski Górniczej w Pile k. Gostycyna, Osady Cisowej w Wysokiej oraz Wsi Maciejowej Duszy w Macikowie.

W Ptasiej Wiosce – jednej z najstarszych wsi tematycznych woj. kujawsko – pomorskiego – uczestnicy wzięli udział w prelekcji na temat początków zakładania wsi, sposobu jej finansowania a także sposobu rozliczania przychodów uzyskanych na jej funkcjonowaniu. Następnie grupa została oprowadzona po Muzeum Ptaka, następnie odbył się spacer ścieżką Ornitologiczną (ok. 3,5 km) oraz spacer Aleją Leona Wyczółkowskiego. Ostatnim elementem wizyty były warsztaty plastyczne Malowany Ptak.

W Wiosce Górniczej uczestnicy dowiedzieli się jak organizowano wieś, skąd pozyskano niezbędne fundusze, jakie usługi świadczy wieś tematyczna oraz jakimi produktami dysponuje. Po wyczerpującej prelekcji wzięto udział w grze terenowej „Kuferek Wilhelma” oraz zwiedzano teren działania z audio przewodnikiem. Wizytę zakończono warsztatami z garncarstwa oraz dawno zapomnianymi zabawami takimi jak strzelanie z procy do celu czy toczenie koła.

Kolejnym odwiedzonym miejscem była Osada Cisowa, w której zwiedzano rezerwat Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego, odbyła się wizyta u leśniczego, posmakowano regionalnej kuchni „borowiackiej”, wzięto udział w grze terenowej „Tajemnice Osady Cisowej” a także w warsztatach plastycznych „Ozdoby Natury”. Podczas całej wizyty przekazywano uczestnikom informacje na temat funkcjonowania Wsi, sposobu finansowania oraz genezy wykorzystanych pomysłów.

Ostatniego dnia wyjazdu szkoleniowego uczestnicy zawitali we „Wsi Maciejowej Duszy” gdzie zostali powitani przez licznych mieszkańców wsi. Wzięto udział w prezentacji na temat historii wsi, podstaw jej działania a także początkowych problemów. Następnie przedstawiono uczestnikom miejscową legendę, która stała się podstawą do założenia danej tejże wsi, zaprezentowano lokalne wyroby rękodzielnicze oraz zielarskie i przeprowadzono warsztaty z wypalania w drewnie oraz z ozdabiania przedmiotów metodą decoupage.

Celem szkolenia było przybliżenie mieszkańcom możliwości rozwoju danej miejscowości, potencjału obszarów wiejskich a także sposobu jego wykorzystania poprzez zakładanie wsi tematycznych. Szkolenie pozwoliło na zapoznanie się z przykładami działań społeczności wiejskiej, z płynącymi z nich korzyściami mieszkańców – zarówno ekonomicznymi jak i społecznymi. Po szkoleniu uczestnicy wypełnili ankietę monitorującą, której wyniki potwierdziły przydatność wyjazdu szkoleniowego.