Wyjazd z zakresu produktów lokalnych z pogranicza polsko – litewskiego.

W dniach 22 – 23 sierpnia 2014 roku (piątek – sobota) 12 mieszkańców terenu LGD N.A.R.E.W. uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym, którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie produktów lokalnych pogranicza polsko-litewskiego. Realizacja wyjazdu pozwoliła osiągnąć zaplanowany cel, ponieważ uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi produktami lokalnymi, charakterystycznymi dla tego obszaru. 

Wzmocnieniem wyjazdu były pogadanki tematyczne. Wszyscy możliwość uczestniczenia w dyskusjach, zadawania pytań w każdym z odwiedzanych miejsc.

Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z producentem sękacza (produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych), w gospodarstwie agroturystycznym „Marianówka u Tesi” w Gibach połączonym z prelekcją, jak również w pokazie kulinarnym wyrobu tego specjału wraz z jego degustacją. Dodatkowo wszyscy mogli spróbować soczewiaków – produktu regionalnego nagrodzonego Podlaską Marką Roku. Następnie odbyło się spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Sejneńszczyzna” Panem Grzegorzem Łucznikiem, który opowiedział o działaniach podejmowanych przez LGD w zakresie promocji produktach lokalnych. Kolejnym elementem wyjazdu było uczestnictwo w pogadance nt. historii regionu Druskiennik jako ośrodka o bogatych tradycjami kulinarnych. Kolejnego dnia odbyło się spotkanie w Biurze z Prezesem Vilniaus rajono vietos veiklos grupė z Panią Violetą Jankauskiene połączone ze wspólnym obiadem w regionalnej restauracji, gdzie spróbowaliśmy chłodnika litewskiego, cepelinów i blinów żmudzkich. Następnie odbyła się wizyta na Jarmarku „Sv. baltramiejaus muge“ w Wilnie oraz na Targach regionalnych „Vasaros aidai“ w Druskiennikach. Na zakończenie wyjazdu odbyła się pogadanka u producenta ciast regionalnych, mrowiska i szymtalapisu Pani Teresy Pietruszkiewicz w Sejnach.