Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.” został rozstrzygnięty.

Głównym celem konkursu było m.in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich LGD N.A.R.E.W. oraz stworzenie zbioru zdjęć z terenu LGD N.A.R.E.W., które pokażą atuty, moc twórczą i możliwości obszaru oraz zachęcą turystów do odwiedzania LGD N.A.R.E.W.

Na konkurs wpłynęło łącznie 53 prace, w tym 31 prac w I kategorii Dzieci, 8 prac w II kategorii Młodzież oraz 14 prac w III kategorii Dorośli, z wszystkich gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Wybór zwycięskich prac należał do Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Komisja 20 listopada 2017 roku oceniła prace biorąc pod uwagę następujące elementy: zgodność z regulaminem konkursu, zgodność z przedmiotem konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę wykonania. 9 prac zostało zdyskwalifikowanych z powodu niespełnienia wymogów regulaminu konkursu.

Wyłoniono następujących laureatów:

W kategorii wiekowej I Dziecięcej:

I miejsce – Patrycja Karpowicz z miejscowości Łupianka Stara za zdjęcie „Zachód nad Narwią”

II miejsce – Małgorzata Śliwonik z miejscowości Jeńki za zdjęcie „Rzeka marzeń”

III miejsce – Daria Markowska z miejscowości Bokiny za zdjęcie „Zachód słońca Narew-Bokiny”

W kategorii wiekowej II Młodzieżowej:

I miejsce – Mateusz Szulc z miejscowości Łapy za zdjęcie „Wiosenny wieczór nad rozlewiskiem w Kurowie”

II miejsce – Paula Anna Dunaj z miejscowości Zawyki za zdjęcie „W drodze przed burzą”

III miejsce – Aleksandra Perkowska z miejscowości Płonka Kościelna za zdjęcie „Rzeka Awissa o zachodzie słońca”

W kategorii wiekowej III Dorośli:

I miejsce – Maria Łapińska z miejscowości Łapy za zdjęcie „Zamarznięta Narew”

II miejsce – Łukasz Romanowicz z miejscowości Uhowo za zdjęcie „Błękitna laguna”

III miejsce – Marek Sokół z miejscowości Choroszcz za zdjęcie „Popołudniowa kąpiel na włościach Jana Klemensa Branickiego”

Komisja konkursowa postanowiła również przyznać wyróżnienia następujacym osobom:

Agnieszka Grochowska z miejscowości Trypucie za zdjecie „Konie na pastwisku”

Anna Karpowicz z miejscowości Łupianka Stara za zdjęcie „Taniec łabędzia”

Przemysław Kacprzyk-Dobrzyński z miejscowości Poświętne za zdjęcie „Rozlewisko w Wilkowie Starym gm. Poświętne”

Katarzyna Grochowska z miejscowości Trypucie za zdjęcie „Rodzina Łosi”

Halina Karpowicz z miejscowości Łupianka Stara za zdjęcie „Spływ po Narwi”

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 7 grudnia 2017 o godz. 15.00 podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbędzie się w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a.

Pozostałym Uczestnikom konkursu zostaną przesłane pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne LGD.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU ORAZ DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.