Wyniki naboru na koordynatora projektu

Informacja o wynikach naboru na koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Łapach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

Informacja o wynikach naboru

Koordynator projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Łapach

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Monika Agnieszka Dzielnik zamieszkała w Łapach

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 5 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Monika Agnieszka Dzielnik wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku koordynatora projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i kompetencją w sprawach wymaganych na tym stanowisku.

Andrzej Jurczak
Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W.