Wyniki naboru NR 1/2020 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2020 nie wpłynął żaden wniosek.