Wyniki naboru nr 11/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 11/2020 nie wpłynął żaden wniosek