Wyniki naboru nr 2/2023 – Podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2023, tj.:

1. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
2. Lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Wzór protestu