Wyniki naboru nr 3/2020 – Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2020, tj.:

1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
2.Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Wzór protestu

Uwaga! W związku ze stanem epidemii i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu złożenia protestu .