Wyniki naboru nr 7/2020 – Inicjatywy lokalne na rzecz dziedzictwa kulturowego LGD N.A.R.E.W.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2020, tj.:

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy lub niezgodnych z LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
3. Lista operacji wybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W
4. Lista operacji niewybranych przez Radę Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Wzór protestu

Uwaga! W związku ze stanem epidemii i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu złożenia protestu .