Wzrost innowacyjności Jurczak Auto Sport poprzez inwestycję w środki trwałe i dywersyfikację działalności