Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne w Gminie Turośń Kościelna