Zakończenie cyklu szkoleń na działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER