„Zaplanuj swoją przyszłość” – szkolenie z podstaw przedsiębiorczości – 14 czerwca 2012 – ZSM w Łapach

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 14 czerwca 2012 roku (czwartek) zorganizowała dla uczniów klas III ZSM w Łapach szkolenie z podstaw przedsiębiorczości.

Uczestnicy poznali podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, cechy osobowości człowieka przedsiębiorczego: komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna), bariery komunikacyjne, uczyli się zasad założenia własnej firmy, czyli krok po kroku jak zarejestrować działalność gospodarczą oraz opracowali biznesplan na wybranym przykładzie według schematu: charakterystyka działalności, nazwa, forma, lokalizacja, obszar działania, oferowane towary, odbiorcy, metody wyznaczania cen, plan finansowy. Celami długoterminowymi kształcenia był wzrost aktywności młodych osób w zakresie prowadzenia własnego biznesu oraz rozwój przedsiębiorczości, zaś celami bezpośrednimi: zapoznanie z podstawami przedsiębiorczości oraz przekazanie praktycznych informacji dotyczących wypełnienia wniosku o wpis o CEiGD oraz przygotowania biznesplanu. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.