ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadza ankietę wśród mieszkańców terenu działania LGD N.A.R.E.W. (z gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady). Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta jest w pełni anonimowa i ma na celu m.in. zapoznanie się z Państwa poglądami na temat sytuacji na obszarze Państwa gminy, współpracy i wsparcia ze strony LGD N.A.R.E.W.
Przekazane przez Państwa wnioski, uwagi i spostrzeżenia zostaną przeanalizowane i posłużą do dalszego doskonalenia jakości usług świadczonych przez LGD N.A.R.E.W., pomogą w staraniach o rozwój naszych gmin, a tym samym przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.
Liczymy na Państwa aktywny udział i z góry dziękujemy za podjęty wysiłek w wypełnieniu ankiety.

Ankietę można pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. osobiście, przesłać pocztą pod adres: ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, bądź przesłać mailem na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl.

Termin dostarczenia ankiet mija 12.02.2018r.

Załączniki: