Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 18 lutego 2010 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Biurze Stowarzyszenia do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 18 lutego 2010 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Biurze Stowarzyszenia do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

 

Porządek spotkania:

  1. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

  2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.

  3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.

  4. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2010.

  5. Sprawozdanie z naboru wniosków z programu Leader za rok 2009.

  6. Wolne wnioski.

Przypominamy o obowiązku, zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, opłacenia składek członkowskich za lata: 2009 i 2010 oraz o braniu udziału w posiedzeniach Stowarzyszenia.