Zaproszenie na warsztaty kulinarne „Łączenie tradycyjnych smaków Podlaskich i Portugalskich”

Zapraszamy mieszkańców obszaru Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w warsztatach kulinarnych pn. „Łączenie tradycyjnych smaków Podlaskich i Portugalskich”, które odbędą się w Majątku Howieny w dniach 21-22 Września 2023 r.. Warsztaty zorganizowane są przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Synteza tradycyjnych receptur okazją na gospodarczą ewolucję regionu” akr. „STRONGER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Formularz służy do zgłoszenia jednej osoby. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail biuro@stowarzyszenienarew.org.pl w terminie do 11 września 2023 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na fakt ograniczonej liczby uczestników zadania, o możliwości udziału będzie decydowała data wpływu formularza zgłoszeniowego do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach, poinformujemy Państwa drogą e-mailową.