Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia dwóch questów metodą ekspercką

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dzieła metodą ekspercką

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dzieła metodą ekspercką o następujących parametrach:

– utworzenie dwóch questów obejmujących treścią: jeden – dziewięć gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, drugi – Narwiański Park Narodowy,
– opracowanie tekstowe i graficzne ulotek questowych w formacie A4,
– przygotowanie skarbu, tj. wykonanie 2 sztuk pieczęci do Skarbu oraz 2 sztuk „Ksiąg Skarbów”,
– druk i skład do formatu DL po 300 egzemplarzy ulotek (papier satynowy, druk dwustronny pełno-kolorowy, gramatura min. 160 g),
– generacja i nadruk kodów QR,
– doradztwo w zakresie ewaluacji questu w terenie,
– promocja questu na ogólnopolskiej stronie questingowej www.questy.com.pl .,
– dostarczenie gotowego materiału do siedziby Zamawiającego,
– wykonanie całości usługi do dnia 28 listopada 2014 roku.

Oferta powinna obejmować cenę brutto wykonania dzieła w całości.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 października 2014 roku do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Biura: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, adres e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.