Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk kalendarzy.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk kalendarzy trójdzielnych o następujących parametrach:

  1. format kalendarza z „główką” i polem pod nadruk reklamowy: 33 x 86 cm

  2. kalendarze ścienne ze zrywanymi kartami kalendarium

  3. kalendarium: układ trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria); (PL) polsko-, (GB) angielsko-, (D) niemieckojęzyczne nazwy miesięcy i dni tygodnia, podwójne imiona, bieżąca numeracja tygodni; format pojedynczego kalendarium 31 x 15 cm;

  4. pod kalendariami – materiał usztywniający

  5. papier: główka – karton 230 g/m²; plecy – karton 300 g/m²; kalendarium – papier offset 90 g/m²;

  6. pasek regulowany z okienkiem w kolorze czerwonym

  7. pole pod jednokrotny nadruk reklamowy 33 x 12 cm (przedłużenie pleców pod kalendariami)

  8. główka – format 20 x 33 cm (wypukła bądź płaska – konieczne zaznaczenie w ofercie)

  9. druk: zdjęcie – jednostronny, barwny + lakier UV; kalendaria – jednostronny, barwny;

Oferta powinna obejmować koszt przygotowanie projektu graficznego, przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego dla następujących ilości sztuk: 100, 200 i 300. Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto.

Wraz z ofertą prosimy oferentów o przedstawienie minimum 2 przykładów (w wersji elektronicznej lub papierowej) wykonanych dotychczas kalendarzy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu kalendarza przedstawionego przez Wykonawcę.

Kalendarz ma być oznakowany zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: listopad-grudzień 2013 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 5 listopada 2013 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.