Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów reklamowych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe na przygotowanie, oznakowanie, wykonanie materiałów reklamowych o następujących parametrach:

  1. Paszport turystyczny – 1000 szt. oraz 2000 szt.: format A6, środek 42 strony, kreda 170g., zadruk 4+4, lakier dyspersyjny, okładka kreda 350g., zadruk 4+4, folia mat 1+1, lakier miejscowy UV 1+0, oprawa zeszytowa. Przygotowanie i opracowanie treści paszportu, dostarczenie zdjęć leży po stronie zamawiającego. Oferta powinna obejmować koszt przygotowania projektu graficznego, skład, druk paszportów oraz dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego. Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto zarówno dla 1000 jak i 2000 egzemplarzy.

  2. Okrągła pieczęć okolicznościowe – 2 szt.: oferta powinna obejmować koszt projektu, przygotowania, wykonania oraz dostawę egzemplarzy do Zamawiającego. Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu przedstawionego przez Wykonawcę.

Materiały muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 23 stycznia 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.