Zapytanie ofertowe na przygotowanie publikacji

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe na przygotowanie, oznakowanie, wykonanie materiałów reklamowych o następujących parametrach:

  • Broszura/Folder C5 (162×229 mm), wnętrze 40 stron (200g), okładka (250g) – laminowanie matowe + lakier punktowy; Klejenie wzdłuż krótszej lub dłuższej krawędzi – nakład 5000 szt. wersja polska, 1500 szt. wersja angielska, 1700 szt. wersja niemiecka – łącznie 8 200 szt.

 

Wycena powinna obejmować przygotowanie projektu graficznego trzech wersji językowych, skład, wydruk oraz dostawę w 3 lokalizacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu przedstawionego przez Wykonawcę.

Materiały muszą być oznakowane zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.