Zapytanie ofertowe na wydruk folderu

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie ofertowe na wydruk folderu o następujących parametrach wydawnictwa:

 

  • format : 176 mm x 250 mm (B5),
  • objętość stron: 32 + okładka (4 strony),
  • środek – gramatura papieru min. 170 g,
  • okładka – gramatura papieru min. 250 g., folia,
  • całość w pełnym kolorze
  • 1 000 egzemplarzy i 2 000 egzemplarzy
  • wersja językowa: język polski
  • wycena dla 3 rodzajów łączenia stron folderu po długim boku: zszywana na dwie zszywki, klejona i na spirali.

 

Oferta powinna obejmować koszt przygotowanie projektu graficznego, skład na podstawie tekstu i zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego (wraz z korektą treści), przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego. W ramach projektu graficznego konieczne będzie również wykonanie mapy konturowej Polski z podziałem na województwa i zaznaczenie na niej obszaru Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – nie ma być to mapa kartograficzna a jedynie poglądowa.

 

Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto.

 

Wraz z ofertą prosimy oferentów o przedstawienie minimum 2 wizualizacji (w wersji elektronicznej lub papierowej) wykonanych dotychczaspublikacji/folderów o zbliżonej tematyce, tj. folderów turystycznych/ informacyjnych (z wyłączeniem map).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu folderu przygotowanego przez Wykonawcę.

 

Folder ma być oznakowany zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.

 

Termin realizacji zamówienia: czerwiec – lipiec 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 09 czerwca 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.