Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych – pocztówki

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. składa zapytanie ofertowe na przygotowanie graficzne, wydruk oraz dostawę 3 kompletów pocztówek promocyjnych o następujących parametrach:

– wymiary zbliżone do 10×15 cm – proszę podać proponowany wymiar pocztówki
– kolorystyka: 4+4 CMYK – druk dwustronny, pełno-kolorowy
– folia błysk jednostronnie

Prosimy przygotować wycenę odpowiednio dla następującej ilości egzemplarzy: 3×500 szt., 3×700 szt. oraz 3x1000szt.

Materiały graficzne (zdjęcia oraz logotypy – zgodnie z księgą wizualizacji PROW – 4 loga) zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Oferta powinna obejmować koszt przygotowanie projektu graficznego w tym również obróbkę zdjęć, przygotowanie do druku, druk i dostawę gotowych egzemplarzy do Zamawiającego. Prosimy o podanie ceny w wartościach netto i brutto dla poszczególnych ilości pocztówek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów pocztówek przedstawionych przez Wykonawcę.

Termin realizacji całego zamówienia: czerwiec 2014 roku

Ofertę należy złożyć do dnia 06 czerwca 2014 do godz. 15.00, osobiście, przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Bez względu na formę przesłania oferty o terminowości decyduje data jej wpływu.