Zapytanie ofertowe na wymianę okien w biurze Stowarzyszenia

Okna znajdują się na pierwszym piętrze w zabytkowym budynku (w Turośni Kościelnej). Wymiana obejmuje obrobienie wnęki okiennej – szpachlowanie ubytków, malowanie białą farbą.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabór ofert na wykonanie wymiany 4 okien w biurze Stowarzyszenia.

Okna znajdują się na pierwszym piętrze w zabytkowym budynku (w Turośni Kościelnej). Wymiana obejmuje obrobienie wnęki okiennej – szpachlowanie ubytków, malowanie białą farbą.

W załączeniu projekt okna.

Oferty cenowe prosimy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Oferty cenowe należy składać do poniedziałku 18.04.2011 do godziny 12.00.

Załączniki