Zestawienie rzeczowo-finansowe do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 20 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” Nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 roku, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przekazuje Państwu zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji operacji

Zgodnie z paragrafem 5 pkt. 20 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” Nr 6933-UM1000008/09 z dnia 28 maja 2009 roku, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przekazuje Państwu zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji operacji – „Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

 

Do pobrania:

Zestawienie rzeczowo – finansowe na lata 2011-2015

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2010

Zestawienie rzeczowo – finansowe za rok 2009