Aktualności

Informacja o pracy biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, iż w związku z rozpoczęciem prac remontowych w budynku przy Lipowej 4 w Turośni Kościelnej, biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. od dnia 29 listopada 2021r. do odwołania zostanie przeniesione pod nowy adres: ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej) Pracownicy będą dostępni...

Uwaga! Nowa usługa w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Białymstoku

Gminy i przedsiębiorcy mogą skorzystać teraz z bezpłatnych informacji o możliwościach realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Konsultanci wyjaśnią, na czym polega PPP, kiedy można je zastosować i czy różni się od innych sposobów realizacji projektów. Opowiedzą o zaletach takich projektów oraz omówią ryzyko. W nowej perspektywie unijnej na...

Wyniki konkursu „Kulinarne Tradycje” organizowanego w ramach realizacji projektu współpracy pn „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

Z wielką przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu „Kulinarne tradycje”: miejsce: Anna Karpowicz – Szkoła podstawowa w Łupiance Starej; miejsce: Bartosz Węcławski – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; miejsce: Patrycja Janoszuk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; miejsce: Marlena Janoszuk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej; miejsce: Judyta Bereziecka...

Informacja o zmianie Rozporządzenia w zakresie terminu realizacji operacji w ramach PROW

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 2/2022

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 14 stycznia 2022 r. naboru nr NR 2/2022 – DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej...

Informacja o pracy biura 07.01.2022 r.

W związku iż 01.01.2022 r. Nowy Rok, przypadał w sobotę na podstawie Art 130, §2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju...

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 1/2022

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 17 stycznia 2022 r. naboru nr 1/2022 – PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI...

NABÓR NR 2/2022 – DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r. 1.3.Cel szczegółowy:...

NABÓR NR 1/2022 – PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W. Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2022 w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy DziałaniaStowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego WsiCel 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój...

Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców operacji własnej 2/2021/OW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.stowarzyszenienarew.org.pl w dniu 29.11.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/2021/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...