Aktualności

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXVII POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończonym naborem Nr 3/2021, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zwołuje się na dzień 15 kwietnia 2021 r. godz. 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna , XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.  Proponowany...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego...

Wyniki naboru nr 2/2021 – Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 2/2021, tj.: 1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz...

Wyniki naboru nr 1/2021 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2021, tj.: 1.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz...

Protokół z XXV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 1/2021, 2/2021 i 1/2021/OW – Operacja własna Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 1/2021, 2/2021 oraz...

Weekendowy Bazarek Wielkanocny

W dniach 19-21 marca 2021 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. bierze udział w Weekendowym Bazarku Wielkanocnym https://www.facebook.com/targowiskaurbitor/posts/1526609940870533 „Weekendowy Bazarek Wielkanocny” odbędzie się na Targowisku Chełmińska w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Urbitor Sp. z o.o. Zapraszamy Państwa do przekazywania materiałów promocyjnych i informacyjnych do Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa...

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 5/2021 POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 5/2021 POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

Informujemy, iż w ogłoszeniu o naborze nr 5/2021 POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W. dokonano korekty zapisu w pkt.III Sposób składania wniosków w załączniku nr 2 Warunki udzielenia wsparcia, w zakresie wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. W związku z opublikowaniem w dniu 28.04.2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki...

XXV POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

XXV POSIEDZENIE CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W.

              W związku z zakończonymi naborami Nr 1/2021, 2/2021 oraz oceną operacji własnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  zwołuje się na dzień 16 marca 2021 r. od godziny 8:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4 , 18-106 Turośń Kościelna...