W związku z zakończeniem naboru nr 15/2019 wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. ul. Lipowa…

W dniach 5-6 grudnia br. organizowaliśmy wizytę studyjną na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” pn. „Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów rolno – spożywczych, przykłady innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju turystyki”. W wizycie uczestniczyli…

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 14/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 13/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem IZ RPOWP informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane…

Objazd Mickiewiczowski – spektakl „Dziady – Noc Druga” Teatru Wierszalin

Choroszcz, 27.11.2019 (środa) godz. 19:00 Wzorem Reduty to cykl spektakli Objazdu Mickiewiczowskiego Teatru Wierszalin. W Choroszczy zostanie pokazany „Dziady – Noc Druga” w reżyserii Piotra Tomaszuka. Miasta w czterech województwach wschodniej Polski, trzy spektakle i jedna idea: ukazać młodym ludziom…

W załączeniu przekazujemy do stosowania wzór zaktualizowanego formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji składanej  w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zapisy Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w zapisach Lokalnych Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji LGD N.A.R.E.W. –…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. na Wizytę studyjną na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” pn. „Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i dystrybucji produktów…

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej…