EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Instytucją zarządzającą, również w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez… Kontynuuj czytanie EFRROW