Projekt Współpracy „Podróżujemy odkrywając lokalne kulinarne atrakcje”, akr. „POLKA”

Operacja pt. „Podróżujemy odkrywając lokalne kulinarne atrakcje”, akr. „POLKA” realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Operacja ma na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD oraz zwiększenie wiedzy partnerów i mieszkańców na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego, turystyki w oparciu o lokalne zasoby Projekt… Kontynuuj czytanie Projekt Współpracy „Podróżujemy odkrywając lokalne kulinarne atrakcje”, akr. „POLKA”