Dokumenty Stowarzyszenia

Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, iż beneficjenci PROW 2014-2020 zobligowani są do promocji programu, za sprawą stosowania konkretnych oznaczeń i umieszczania informacji o finansowaniu projektu. Szczegóły znajdą Państwo w księdze wizualizacji znaku PROW w której znajdują się wytyczne z zakresu informacji i promocji projektów realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020, a także… Kontynuuj czytanie Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego… Kontynuuj czytanie Deklaracja dostępności

RODO

RODO

Ogólna klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz… Kontynuuj czytanie RODO

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadza ankietę wśród mieszkańców terenu działania LGD N.A.R.E.W. (z gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady). Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta jest w pełni anonimowa i ma na celu m.in.… Kontynuuj czytanie ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW

Harmonogramy realizacji planu komunikacji

Harmonogramy realizacji planu komunikacji

Załączniki: Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 – aktualizacja v1- data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 – data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 – aktualizacja v1- data publikacji – 03.08.2017 Harmonogram… Kontynuuj czytanie Harmonogramy realizacji planu komunikacji

Protest

Protest

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art.… Kontynuuj czytanie Protest

Akty prawne – EFS 2014-2020

Akty prawne – EFS 2014-2020

EFS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu… Kontynuuj czytanie Akty prawne – EFS 2014-2020

Akty prawne – EFRR 2014-2020

Akty prawne – EFRR 2014-2020

EFRR 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w… Kontynuuj czytanie Akty prawne – EFRR 2014-2020