„16. Gdańskie Targi Turystyczne” 12-14 kwiecień 2014, Gdańsk

W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prezentowało swój region podczas kolejnej edycji Gdańskich Targów Turystycznych.

Dla odwiedzających Targi to przede wszystkim okazja do zapoznania się z ofertami turystycznymi regionów z kraju i zagranicy, liczne konkursy i degustacje na stoiskach a także występy artystyczne na scenie oraz przede wszystkim wspaniała okazja do poznania podmiotów promujących lokalne walory, w tym Lokalnych Grup Działania. Na naszym stoisku zwiedzający targi mogli obejrzeć zdjęcia regionu, film z Narwiańskiego Parku Narodowego, zapoznać się z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR a także działalnością Stowarzyszenia mającą na celu rozwój i promocję obszaru. Zainteresowanym osobom rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne, w tym nowowydane mapy o obszarze LGD N.A.R.E.W.. Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia informowali o założeniach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader oraz przede wszystkim o walorach gmin wchodzących w skład, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina, Wyszek oraz Narwiańskiego Parku Narodowego.

Podczas wydarzenia prezentowano rękodzieła Anny Sawickiej z Turośni Kościelnej, przeprowadzono degustację ogórków kiszonych (VITA-SMAK), serów przygotowanych przez Panią Wandę Hryc z gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka” oraz miodów pszczelich z Gospodarstwa Ogrodniczego Pana K. Dudzińskiego z Barszczówki (gm. Turośń Kościelna) a o walorach turystycznych obszaru wszystkim zainteresowanym opowiadał Pan Adam Rudawski – przewodnik z Tykocina.

Dodatkowo rozdysponowywane były materiały promocyjne otrzymane z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz otrzymane od lokalnych producentów, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych.