O Stowarzyszeniu

Dożynki Parafialno-Gminne w Wyszkach – 28.08.2016

Dożynki Parafialno-Gminne w Wyszkach – 28.08.2016

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Wyszki oraz innych gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w imprezie pn. „Dożynki Parafialno-Gminne”, która odbędzie się w  28 sierpnia 2016r. (niedziela) na boisku szkolnym w Wyszkach. Wśród wielu atrakcji przewidzianych przez Organizatorów (szczegóły na plakacie poniżej) Stowarzyszenie N.A.R.E.W., podobnie jak w pozostałych gminach członkowskich, zorganizuje...

XVII Biesiada Miodowa – 27/28.08.2016

XVII Biesiada Miodowa – 27/28.08.2016

Serdecznie zapraszamyw dniu 27 sierpnia 2016r. (sobota) smakoszy miodów i jego przetworów, mieszkańców GminyKobylin-Borzymy i innych gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w imprezie pn. „XVII Biesiada Miodowa”, która zorganizowana będzie w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego – Kurowie (gm. Kobylin-Borzymy). W pierwszym dniu dwudniowej imprezy rozpoczynającej się około godziny...

Fomularze wniosków z PROW 2014-2020

Fomularze wniosków z PROW 2014-2020

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż od 27.07.2016 dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. na stronie pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html formularze wniosków i biznesplanów, umów oraz wniosków o płatność (wraz z instrukcjami) dla konkursów finansowanych z PROW 2014-2020:1). Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz...

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna 1) Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW: Iwona Małgorzata Denisiuk, zam. Porosły-KoloniaUzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru 2)...

Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Nabór pracowników na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkurs na pracownika na następujące stanowisko pracy: Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

XVII Tykocińska Biesiada Miodowa – 20/21.08.2016

XVII Tykocińska Biesiada Miodowa – 20/21.08.2016

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Tykocin oraz innych gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w imprezie pn. „XVII Tykocińska Biesiada Miodowa”, który odbędzie się w dniach 20 -21 sierpnia 2016r. (sobota – niedziela) na Placu Czarnieckiego w Tykocinie. Wśród wielu atrakcji przewidzianych przez Organizatorów podczas dwóch dni imprezy (szczegóły na plakacie)...

Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, iż do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW zakwalifikowały się następujące osoby: 1. Iwona Małgorzata Denisiuk 2. Sławomir Halicki 3. Bożena PruszyńskaO terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie . Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W....