Hotele, motele

AtlantaTykocin, Jeżewo Stare, tel. 85 718-15-8021 miejsc w pokojach 1-2 osobowych z łazienkami.www.atlantajezewo.pl „Alumnat”Tykocin, ul. Poświętna 1, tel. 85 718-16-49, 69169854550 miejsc noclegowych w 18 pokojach- 2, 3- osobowe oraz apartament z salą kominkową. W Alumnacie znajdują się: sala konferencyjna…

Historia powstania

Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. powstała w oparciu o doświadczenia współpracy pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Narwiańskiego Parku Narodowego. To właśnie współpraca na płaszczyźnie drobnej przedsiębiorczości w otoczeniu rolnictwa, wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego regionu w celu zrównoważonego rozwoju stały się…

Gmina Wyszki

Urząd Gminy Wyszki ul Piórkowska 2 17-132 Wyszki tel.: 85 730 58 90 faks: 85 730 58 99   http://www.wyszki.ple-mail: ug_wyszki@post.pl   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 4 651Liczba podmiotów gos.: 186 Gmina Wyszki położona jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodzącego…

Gmina Poświętne

  Urząd Gminy PoświętnePoświętne 2118-112 Poświętne tel. 85 650 13 14fax. 85 650 11 83 mail: poswietne@dat.plhttp://gminaposwietne.vipserv.org/   Powierzchnia gminy:Liczba ludności: 3 640liczba podmiotów gos.: 183   Gmina Poświętne leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy od…

Przyroda

  Obszar Stowarzyszenia N.A.R.E.W. położonego w dolinie rzeki Narew, łączy rzeka Narew oraz Narwiański Park Narodowy. Jest to teren nizinny, na którym występują łąki, lasy, bagna i mokradła. Na tym obszarze, prócz tradycyjnego rolnictwa, uprawia się również rybołówstwo, wikliniarstwo, myślistwo….

Geografia

  LGD N.A.R.E.W. działa na terenie jedenastu gmin województwa podlaskiego, położonych wokół Narwiańskiego Parku Narodowego: Choroszcz, Krypno, Kobylin Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady. Park obejmuje swoim obszarem bagienną dolinę Narwi, od Suraża do Rzędzian o…

Społeczności

Wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa N.A.R.E.W. cechuje zbieżny poziom problemów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Partnerstwa N.A.R.E.W. wskazują na bogate dziedzictwo kulturowe swojego obszaru, które jest jednak raczej zasobem ukrytym społeczności i należy je wydobyć na…

Gmina Tykocin

  Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin ul. 11 Listopada 8 tel/fax.: 85 718 16 27 mail: sekretariat@umtykocin.pl www.um.tykocin.wrotapodlasia.pl powierzchnia gminy: 207 km² liczba ludności: 6 435 liczba podmiotów gosp.: 292   Tykocin, nazywany „perłą baroku” należy do nieco sennych,…

Gmina Turośń Kościelna

Urząd Gminy Turośń Kościelna 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5 tel. 85 715 80 00 fax. 85 715 80 01 mail: sekretariat@turosnkoscielna.plwww.turosnkoscielna.pl Powierzchnia gminy: 140 km² Liczba ludności: 5 948 Liczba podmiotów gosp.:500   Około 1/3 pow. gminy Turośń Kościelna…

Gmina Sokoły

Urząd Gminy Sokoły18-218 Sokołyul. Rynek Mickiewicza 10tel: 86 476 30 10fax: 86 476 30 12 mail: ugsokoly@poczta.onet.plwww.sokoly.pl Powierzchnia gminy: 156 km² Liczba ludności: 5 843 Liczba podmiotów gosp.: 325   Wieś Sokoły powstała w XIV w. na terenach ziemi bielskiej…