Nabór wniosków w ramach 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

  1. odnowa i rozwój wsi
  2. małe projekty
  3. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości
  4. różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej