UWAGA KONSULTACJE !

LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących zakresów działań infrastrukturalnych planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. Poniżej znajduje się tabela, którą należy wypełnić  i odesłać na adres : biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Konsultacje trwają do 31.03.2020 r. do godz. 15:00

TABELA – Typy DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Z RPO w nowym okresie programowania 2021 -2027