MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”, w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

http://www.irwirpan.waw.pl/746/badania/moja-smart-wies-idea-i-fakt