Nabór pracowników na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza konkursy na pracownika na następujące stanowiska pracy:

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Asystent Kierownika biura