Akcja MASZ GŁOS

CHCESZ ZMIENIAĆ SWOJĄ OKOLICĘ? CHCESZ DZIAŁAĆ?
DOŁĄCZ DO AKCJI MASZ GŁOS I WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH!

Szanowni Państwo, we wrześniu ruszył nabór do akcji masz Głos. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie działać w swojej społeczności i zmieniać swoje otoczenie!
Zapraszamy również na ogólnodostępne szkolenia. Nie trzeba być uczestnikiem akcji, aby wziąć w nich udział, więcej – https://www.maszglos.pl/szkolenia-wojewodzkie/

CZYM JEST AKCJA MASZ GŁOS?
To ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym.
Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział 2260 uczestników.

Co daje udział w akcji?
• Przez cały czas trwania akcji bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań.
• Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu
diagnozy lokalnej.
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.
• Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
• Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
• Możliwość otrzymania minigrantu.
• Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek są największą i najaktywniejszą grupą uczestników akcji od samego jej początku, a także wielokrotnie przykładem zaangażowania w życie społeczności. Uczestnicy akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych.

Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

We wrześniu zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić lokalne działania. Szkolenia odbędą się w każdym województwie i mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Wszystkie informacje o akcji oraz terminy szkoleń znajdują się na www.maszglos.pl

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Partnerzy edycji 2017/2018: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo
Faber, Stowarzyszenie POLITES.