Akcja MASZ GŁOS

Mieszkanko/Mieszkańcu!

Do 30 września trwa nabór do akcji Masz Głos. Jej uczestniczki i uczestnicy prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postaci ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie koordynatorów oraz bezpłatne szkolenia.

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy organizujący się w grupy nieformalne, a także młodzieżowe rady gminy, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki i sołectwa, lokalne media, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, portale informacyjne i wszyscy, którym zależy na aktywizowaniu społeczności lokalnej. Dołączyć do akcji można poprzez rejestrację na stronie maszglos.pl.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Prowadzona jest wspólnie z partnerami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber i Stowarzyszeniem POLITES.

Więcej informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki: