„Akcje informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w szkołach Partnerstwa wraz z promocją ZSROW”

Czas trwania zadania: 2 maj 2007 – 11 czerwiec 2007
Osoby prowadzące: Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska
Zakres zadania: Akcje informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w szkołach Partnerstwa wraz z promocją ZSROW.