ANKIETA MONITORUJĄCA STOPIEŃ REALIZACJI LSR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA N.A.R.E.W.

Szanowni Państwo,
prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie 2016-2018 wdrażanej przez LGD N.A.R.E.W. Informujemy, iż ankieta jest anonimowa. Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej i przesłać na adres biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub w wersji papierowej przesyłając na adres:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4
18-106 Turośń Kościelna

Ankieta monitorująca

Dziekujemy za wypełnienie.