Bezpłatne szkolenia dla rolników

Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki

 

ZAPRASZAMY ROLNIKÓW ORAZ DOMOWNIKÓW ROLNIKÓW

Z WOJ. PODLASKIEGO

NA

BEZPŁATNE SZKOLENIA

  1. PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ
  2. SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH
  3. PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
  4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
  5. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  6. PROWADZENIE I PROMOCJA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

PONADTO:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe –identyfikacja kierunków zainteresowań zawodowych, opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy.
  • Trening kompetencji społecznych – zdobędziesz umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy, takie jak: skuteczna komunikacja, autoprezentacja, asertywność.
  • Warsztaty z obsługi komputera/ organizacji sprzedaży internetowej, czyli jak: obsługiwać pakiet Office oraz korzystać z Internetu i poczty elektronicznej lub jak organizować sprzedaż elektroniczną.

DLA KOGO
Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki:
a. wykonujących działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem
b. zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie woj. podlaskiego.

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:
– materiały szkoleniowe,
– ciepłe posiłki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
– zwrot kosztów przejazdów,

– zaświadczenie ukończenia kursu.

 

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE, ZDOBĄDŹ NOWE UMIEJĘTNOŚCI!

DOWIEDZ SIĘ JAK EFEKTYWNIE SZUKAĆ PRACY!

 

KONTAKT

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.

Ul. Skłodowskiej 3 lok. 11 /parter/

15-095 Białystok

(dawny budynek Związków Zawodowych)

Tel/fax 085 831 14 42

www.drogadocelu.lechaa.pl

bialystok@lechaa.pl

drogadocelu@lechaa.pl