„Biogaz – sposób na czystą i zieloną przyszłość obszaru LGD N.AR.E.W.”

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci biogazu, poprzez udział w wizycie studyjnej, szkoleniu oraz poprzez opracowanie i dystrybucję broszur informacyjnych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przewidywane wyniki operacji: 1 wizyta studyjna z zakresu wykorzystywana odnawialnych źródeł energii, 15 uczestników szkolenia, 1 publikacja dot. biogazu oraz biogazowni

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w okresie kwiecień – maj 2022r. realizuje projekt „Biogaz – sposób na czystą i zieloną przyszłość obszaru LGD N.AR.E.W.”, który jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci biogazu, poprzez udział w wizycie studyjnej, szkoleniu oraz poprzez opracowanie i dystrybucję broszur informacyjnych.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele lokalnych samorządów z gmin objętych LSR tj. z gmin Suraż, Łapy, Sokoły, Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Kobylin Borzymy, Wyszki, Krypno, Zawady, Poświętne oraz np. pracownicy LGD, przedstawiciele UMWP, pracownicy naukowi w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, zaangażowane we wdrażanie  OZE na terenie objętym LSR  w zakresie możliwości, sposobów wykorzystania biogazu.  Liczba uczestników 15 osób.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

Zadanie 1 Wizyta studyjna (Kopenhaga, Odense)

Celem wyjazdu jest zaprezentowanie możliwości i technik zastosowania biogazu na przykładzie działań lider a w tej dziedzinie. W ramach wyjazdu uczestnicy spotkają się z przedstawicielami duńskiego biznesu, samorządu w tematyce modernizacji, wprowadzania innowacyjnych  rozwiązań w zakresie redukcji kosztów jak również ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym biogazu.  W ramach pobytu odbędą się spotkania m.in. w organizacji  State of Green oraz wizyta w biogazowni Natur Energy połączona z 2 h szkoleniem z zakresu zastosowania oraz wykorzystania biogazu. Uczestnicy będą mieli szanse zapoznać się z duńskim systemem wsparcia dla biogazu, w tym biometanu oraz historią rozwoju rynku.

Zadanie 2 Przygotowanie broszury informacyjnej  

W ramach projektu opracowana zostanie broszura informacyjna dotyczącej możliwości zastosowania biogazu oraz tworzenia biogazowni na obszarach wiejskich z wykorzystaniem dobrych praktyk z wyjazdu studyjnego. Broszura zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców oraz gmin przynależnych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.